Cursusinhoud

Bekijk hier de inhoud van onze e-course in detail

Bouwsteen 1: Eigenaarschap, meesterschap en Leren

1.1. Eigenaarschap

1.2. Meesterschap

1.3. Inzicht in leren

Bouwsteen 2: Visie op differentiatie

2.1. Wat is differentiatie?

2.2. Welke verschillen tussen leerlingen zijn relevant in een leercontext?

2.3. Hoe speel je hier als leerkracht op in?

2.4. Differentiëren: hoe doe je dat?

Bouwsteen 3 Visie op evaluatie

3.1. Wat is gedifferentieerde evaluatie?

3.2. Wat hebben gedifferentieerd lesgeven en evalueren met elkaar gemeen?

3.3. Mag dat wel?

3.4. Wat levert het op?

3.5. Hoe doe je dat?

3.6. Betekent dat “evaluatie à la carte”?

3.7. Is dat wel eerlijk?
8. Is dat geen niveauverlaging?

Bouwsteen 4: Jouw rollen als leraar

4.1. Twee assen, vier rollen

4.2. Hoe vul je die rollen concreet in?

Bouwsteen 5: Differentiatie en schoolbeleid

5.1. Grammar of Schooling

5.2. Het cockpitmodel

5.3. Aan de slag met verandering

Bouwsteen 6: meer weten en lezen

Praktijkvoorbeelden

Van leraren, pedagogische begeleiders, onderzoekers en docenten.

 WAAR WACHT JE OP?

Start vandaag met leren differentiëren!